seven

Voor onze opdrachtgever, een advocatenkantoor, zijn wij op zoek naar een Hoofd Marketing, Communicatie & Business Development.

Doel van de functie
Ontwikkelen en realiseren van beleid op het gebied van Marketing & Communications en Business. Development in lijn met het kantoorbeleid. Alsmede ontwikkelen en optimaliseren van de marketing,
communicatie en commerciële (BD) functie in zijn geheel. De focus ligt op het servicen van de fee earners bij het uitbouwen van de business development activiteiten. Rapporteert aan de bestuurder met de portefeuille MCBD.

Resultaatgebieden
1 Algemeen
Ontwikkelen en mede implementeren van het beleid vanuit het eigen aandachtsgebied en als lid van het managementteam, in afstemming met de andere stafhoofden en de RvB, teneinde bij te dragen aan de realisatie van de kantoordoelstellingen.
Activiteiten
• Volgen van ontwikkelingen in de markt en op het eigen vakgebied
• Leveren van input en bijdragen in het stafhoofdenoverleg
• Verzorgen van managementrapportages richting het bestuur en de interne klantgroep (o.m. praktijkgroepen, cliënt teams en sector teams)
2 Marketing, Communicatie en Bussines Development beleid
Ontwikkelen van marketing, communicatie en Business development beleid binnen het beleid van kantoor, en na goedkeuring door het bestuur zorgdragen voor de realisatie ervan, met als doel richting te geven aan de activiteiten van de afdeling en te ondersteunen met een op de kantoorstrategie afgestemd plan.
Activiteiten
• Vertalen van kantoorbeleid in een strategie op het gebied van MCBD
• Doorvoeren en bewaken van het planningsproces voor de afdeling en de interne klantgroepen
• Voeren van gesprekken met marktgroepen (ondernemingen, Overheid, Zorg en Onderwijs) en andere interne klantgroepen over gewenste ondersteuning
• Vragen van input aan de afdeling
• Ontwikkelen, afstemmen en bewaken van afdelingsbudget
• Jaarlijks opstellen van een afdelingsplan inclusief begroting
3 Communicatie & PR
Zorgdragen voor de ontwikkeling, uitvoering en bewaking van beleid op het gebied van Communicatie & PR, in lijn met de kantoordoelstellingen en het marketing- en communicatiebeleid, gericht op het versterken van de naamsbekendheid, de positionering en het imago in de markt.
Afgelopen drie jaar zijn op dit onderdeel flinke stappen gemaakt.
Activiteiten
• Zorgdragen voor de formulering en realisatie van doelstellingen op het gebied van Communicatie & PR
• Monitoren van voortgang en input geven op Communicatie & PR
• Aansturen van corporate- en afdelingsprojecten
4 Marketing & Business Development
Ontwikkelen van beleid op het gebied van Marketing & Business Development. Het zorgdragen voor de realisatie ervan, rekening houdend met de wensen van de interne klantgroepen en in lijn met de kantoordoelstellingen, gericht op het leveren van een bijdrage aan de realisatie van een optimaal commercieel resultaat. Nadruk ligt komende jaren op dit onderdeel.
Activiteiten
• Dagelijks aansturen van het Marketing & Business Development team
• Zorgdragen voor de formulering en realisatie van doelstellingen op gebied van Marketing & BD
• Bijdragen, in samenwerking met de Marketing Adviseurs, aan de ontwikkeling en implementatie van Marketing & BD-plannen binnen de praktijkgroepen.
• Stimuleren en coachen van klant/marktgericht handelen binnen de marktgroepen en secties.
• Zorgdragen voor de ondersteuning van commerciële activiteiten
• Adviseren, informeren en ondersteunen van de interne klantgroepen op het gebied van marketing en business development gerelateerde issues
• Ondersteunen bij Proposal trajecten
• Voeren van Klanttevredenheidsgesprekken
• Submissions
5 CRM/Relatiebeheer
Uitzetten van beleidslijnen voor CRM/Relatiebeheer en zorgdragen voor het verzamelen, bewerken en invoeren van relatiebeheergegevens, ten behoeve van marketing en communicatie activiteiten, met als doel een up-to-date relatiedatabase en een effectieve toepassing daarvan voor commerciële doeleinden.
Activiteiten
• Ontwikkelen en implementeren van beleidslijnen voor CRM
• Zorgdragen voor het onderhouden van het relatiebestand
• Zorgdragen voor het verstrekken van gegevens, rekening houdend met de wensen van de gebruiker
6 Marketing Research
Zorgdragen voor het initiëren en laten verrichten van marktonderzoeken in lijn met de kantoordoelstellingen en binnen het gegeven budget, zodanig dat er inzicht bestaat in de markt(ontwikkelingen) en de positie van kantoor daarin en beslissingen kunnen worden gebaseerd op juiste en volledige informatie.
Activiteiten
• (Verder) ontwikkelen van de Marketing Research-functie binnen kantoor in samenwerking met andere relevante stafafdelingen
7 Leidinggeven
Zorgdragen voor een optimale inrichting en aansturing van de afdeling. en een, zowel in kwalitatief en kwantitatief opzicht, adequate bemensing binnen het vastgestelde budget, zodat de huidige en toekomstige doelstellingen van de afdeling kunnen worden gerealiseerd. Coachende en verbindende rol om de verdere professionele ontwikkeling van het team en de Adviseurs te ondersteunen.
Activiteiten
• Inrichten en aansturen van de teams en de back-office processen
• Voeren van selectiegesprekken
• Voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken
• Motiveren, faciliteren en coachen van de eigen medewerkers
• Fungeren als aanspreekpunt voor de afdelingKwantitatieve gegevens 2020
• Budget: € (out-of-pocket) ca k700
• Aantal direct rapporterende: 6
Functie-eisen
• HBO/WO werk- en denkniveau (Marketing en/of Bedrijfskunde)
• Minimaal 5-10 jaar werkervaring in vergelijkbare marketing, communicatie en business development functie, waarvan minimaal 3 jaar in een leidinggevende positie
• Ervaring in zakelijke/professionele dienstverlening is een must, advocatuur een pre.
• Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift