seven

Protocol voor zakelijke bijeenkomsten en evenementen

7 mei jl.  heeft het Eventplatform, bestaand uit prominente brancheverenigingen uit de evenementenbranche* een protocol voor zakelijke bijeenkomsten en evenementen binnen de 1,5 meter samenleving aan staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) aangeboden. De branche pleit ervoor om – net als in Duitsland – een onderscheid te maken tussen evenementen en de zakelijke markt, zoals beurzen en congressen.

De evenementenbranche genereerde in 2019 een omzet van € 7,4 miljard met circa 100.000 medewerkers, waarbij onderzoek aantoont dat de branche een spin-off omzet levert van enkele miljarden euro’s per jaar naar veel andere branches zoals hotels, horeca, de toeristische sector en transportsector. Sinds de uitbraak van Covid-19 is de evenementenbranche echter tot stilstand gekomen. De meeste (grote) beurzen, congressen en corporate events zijn uitgesteld en verplaatst naar 2021. Zicht op het precieze moment van herstel is nog onzeker. Het lijkt er op dat de evenementenbranche als een van de laatste sectoren zal herstellen.

In de afgelopen weken heeft de branche voor (zakelijke) bijeenkomsten haar toegevoegde waarde laten zien in de bestrijding van Covid-19. Diverse spelers hebben direct hun middelen en kennis ter beschikking gesteld om in korte tijd beurzen en evenementenhallen om te bouwen tot noodhospitalen. Ziekenhuizen en sporthallen zijn door standbouwers voorzien van tijdelijke triage ruimtes, diverse spelers in de markt hebben zich gericht op het vervaardigen van beschermingsmiddelen voor zowel de retail als de zorg. CLC-VECTA heeft daarnaast de site www.wijhelpengraag.nu gelanceerd om hulpvragen waarbij de branche kan helpen te koppelen aan leden. Met het gepresenteerde protocol wil de branche voor (zakelijke) bijeenkomsten onderstrepen dat ook zij, naast de genoemde noodmaatregelen in de bestrijding van Covid-19, haar verantwoordelijkheid wil nemen in het veilig en verantwoord opstarten van zakelijke bijeenkomsten in de 1,5 meter samenleving en zo ook de economische, toegevoegde waarde voor Nederland op een verantwoorde manier kan leveren. Op deze manier kan er weer op bescheiden wijze worden opgestart, als opmaat naar een volgende fase, in de hoop op enig moment weer volwaardige bijeenkomsten te kunnen organiseren, zonder financiële ondersteuning vanuit de overheid, die nu onontbeerlijk is.

Het protocol bevat richtlijnen voor opdrachtgevers, organisatoren, accommodaties, toeleveranciers en bezoekers van zakelijke bijeenkomsten, zoals vak- en publieksbeurzen, corporate events, congressen en vergaderingen. Publieksevenementen als concerten en festivals vallen uitdrukkelijk buiten de scope van het protocol.

Het fundament van dit protocol wordt gevormd door de geldende (algemene) adviezen en maatregelen die door het RIVM zijn vastgesteld. Het protocol is zo vormgegeven dat het realiseren van de 1,5 meter afstand (door het limiteren van het aantal bezoekers binnen de RIVM richtlijnen), het veilige op- en afbouwen en een veilig bezoek (inclusief looproutes, hygiëne en het veilig bereiden en uitgeven van eten en drinken) zo goed mogelijk gegarandeerd kan worden voor álle betrokkenen. Toezichthouders zullen tijdens deze bijeenkomsten ingezet worden voor het handhaven van de richtlijnen.

Het protocol is raadpleegbaar via www.eventplatform.nl. Daarbij is tevens een toolbox beschikbaar met handreikingen, flyers en tips & tricks voor het succesvol implementeren van de in dit protocol genoemde maatregelen.

Het Eventplatform, opstellers van het protocol, zetten in op korte termijn met enkele ondernemers een gesprek met Staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) te hebben om het protocol verder toe te lichten.

* Dit protocol is een initiatief van EventPlatform, sinds 1999 het overkoepelende overlegplatform van o.a. branche- en vakorganisatie CLCVECTA, Dutch Venue Association, Genootschap voor Eventmanagers, G14 IDEA, Meeting Professionals International (MPI) en Platform Cultuur Locaties (PCL) en veilignaardevakbeurs.nl. Het protocol is ontwikkeld in samenwerking met leden van de verenigingen en met instemming van werknemersorganisaties in de Tentoonstellingsbranche: FNV en CNV Vakmensen De aanbiedingsbrief van het protocol voor de Staatssecretaris is namens genoemde partijen ondertekend door CLC VECTA en IDEA.