seven

7BEAUFORT is op zoek naar een locatiemanager vaccinatieproces in regio Rijnmond (minimaal 32 uur)

Als Locatiemanager ben je ervoor verantwoordelijk dat de vaccinatielocaties efficiënt werken en aan de gevraagde capaciteit voldoen conform de landelijke richtlijnen, protocollen en werkinstructies.

Het jaar 2020 wordt gekenmerkt door een corona-crisis die de wereld in zijn greep houdt. In Nederland is besloten om in een (gedeeltelijke) lockdown te gaan. Maatregelen als anderhalve meter afstand, het dragen van mondkapjes in openbare ruimten, sluiting horeca, verbod op evenementen en zo veel mogelijk thuiswerken, vormen het leven van het land en haar inwoners. 
 
Voor de regio Rotterdam-Rijnmond wordt de bestrijding van Covid-19 vormgegeven en uitgevoerd door het tijdelijke Programma Corona van de GGD en GHOR, onderdeel van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Dit is in zeer korte tijd een grote organisatie geworden waarin teststraten, bron- en contactonderzoek, uitbraakbestrijding, beleid en regie samen komen. De beschikbaarheid van een vaccin is een doorbraak in de bestrijding van Covid-19. De GGD Rotterdam-Rijnmond zal binnen de regio een aantal priklocaties inrichten waar in 2021 gestart zal worden met de grootschalige vaccinatiecampagne. Om deze reden worden er locatiemanagers geworven die de uitvoering van het vaccinatieprogramma op locatie in goede banen kunnen leiden. 
 
Als locatiemanager coördineer je de Covid-19 vaccinatiecampagne voor de regio Rotterdam-Rijnmond op één van de toegewezen vaccinatielocaties.
 

Je zorgt ervoor dat: 

Je beschikt over de volgende competenties;

Eisen

Wensen

De afdeling

De locatiemanager vaccinatieproces Covid-19 valt binnen het Programma Corona GGD & GHOR onder het team Vaccinatieproces. Dit team vormt samen met het team Testlocaties, team Bron en Contactonderzoek en team Administratieve Afsprakenlijn het onderdeel Publieksactiviteiten Corona (PAC).

De organisatie

Tijdelijk Programma Corona GGD & GHOR Rotterdam-Rijnmond voert de (extra) taken uit op het gebied van bestrijding van de Covid-19 pandemie. De directeur Publieke Gezondheid (DPG) stuurt het programma aan, dat organisatorisch ingebed is in de gemeente Rotterdam. Binnen deelproject DOZA werken artsen, verpleegkundigen, projectleiders en adviseurs met de focus op kwetsbare doelgroepen aan uitbraakbestrijding en zorgcontinuïteit. Dit wordt uitgevoerd voor de 15 gemeenten in het en met diverse partners binnen de witte kolom (aanbieders van acute- en niet-acute zorg) en in de bredere context van de veiligheidsregio.